Podporují nás

Děkujeme firmám a jednotlivcům,  kteří nás v minulých letech podporovali.

Pokud se budete chtít do dárcovství také zapojit, prosím, kontaktujte vedoucí Ponorky NZDM. Podpořit nás můžete finančním či věcným darem osobně v Ponorce NZDM nebo prostřednictvím  účtu 110 889 787/0300.

Za každou pomoc předem děkujeme.